АГРОЭКОЛОГИ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВ

zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                         

Tүүхэн товчоон

1948 он. ХАА-н нэгдсэн туршлага станц. Бургалтай.

1963 он. Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгэний хүрээлэн. Зүүнхараа.

1977 он. Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгэний хүрээлэн. Дархан-Уул.

1993 он. Ургамал газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгэний хүрээлэн. Дархан-Уул.

2015 он. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн. Дархан-Уул.

 

Монгол Улсын ХААИС нь эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх 5 хүрээлэн, бүрэлдэхүүний 6 сургуультай. Тэдгээрийн нэг Дархан дахь Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн нь (УГТХ) газар тариалангийн төв бүсэд 1948 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эрдэм шинжилгээ, дээд боловсролын бие даасан байгууллага юм.

 

2014 онд шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбарт хийгдэж байгаа шинэчлэлийн хүрээнд тус хүрээлэнгийн бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчилсөн. Одоо тус хүрээлэн нь Агро экологи, бизнесийн сургууль, Эрдэм шинжилгээний төв, Үйлдвэрлэл-Инновацийн төв гэсэн үндсэн 3 нэгжтэйгээр эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн нэгдмэл холбоог сайжруулан ажиллаж байна.

 

Өнөөдөр манай хүрээлэнд нийт 235 ажиллагсад байгаагаас 63 эрдэм шинжилгээний ажилтан, туслах ажилтан, лаборант, 86 багш ажиллаж байна. Нийт багш, ЭШ-ний ажилтнуудын 22 хувь нь эрдмийн зэрэг цолтой буюу ШУ-ны доктор 1, боловсролын доктор 21, профессор 2, дэд профессор 8, докторант 49, магистр 56, магистрант 12 тус тус ажиллаж байна.
 

о Эрдэм шинжилгээний төв

Тус төвд үр тарианы селекц, үрийн аж ахуй, газар тариалан, хүнсний ногоо судлал, төмс судлал, жимс, жимсгэнэ, чимэглэлийн ургамал суялал, ХАА-н таримлын генетик нөөцийн зэрэг 7 сектор, биохими-технологи, хөрс-агрохими, хөрсний микробиологи, ургамлын биотехнологи, ургамлын генетик, өвчин судлалын селекцийн лабораториуд харъяалагддаг.

 

о Үйлдвэрлэл-Инновацийн төв

Үйлдвэрлэл-Инновацийн төвд үр тарианы үр үйлдвэрлэл, төмс хүнсний ногооны гарааны компани, мал аж ахуйн нэгж, сургалт үйлдвэрлэлийн дадлагын газар харъяалагдаж, нийт 1210 га талбайд сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

о Агроэкологи, бизнесийн сургууль

Тус сургууль нь 1969 оноос хойш 20 гаруй мэргэжлээр 6574 мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэн гаргаад байна. Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай лицей ангийг 500 гаруй сурагч төгсөж их, дээд сургуулиудад элсэн суралцсан. Одоо бакалавр, магистрын зэргийн сургалтыг өдөр, эчнээ, экстернат хэлбэрээр явуулж, нийт 21 мэргэжлээр 1700 гаруй оюутан, 100 гаруй магистрант суралцаж байна. Үүний зэрэгцээ авто жолоо, механикжуулагчийн мэргэжил олгох сургалт явуулдаг.

 

Баримтат кино:

 

 

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01