АГРОЭКОЛОГИ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВ

zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                         

Эрхэм зорилго:

Монгол улсын төр засгаас газар тариалангийн салбарт баримтлах нийгэм эдийн засгийн бодлоготой уялдуулан ургамлын аж ахуй, газар тариалан, хөрс, ургамал хамгаалах чиглэлээр суурь болон хавсрага судалгаа гүйцэтгэх, мэргэжилтэн бэлтгэх, ХАА-н таримлын элит үр, суулгац үйлдвэрлэх шинжлэх ухаан, сургалт, үйлдвэрлэлийн хосолсон үйл ажиллагаа явуулах.

 

Сүлд дуу:

 

ХААИС Брэндбүүк

Эндээс үзнэ үү.

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01