АГРОЭКОЛОГИ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВ

zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Туршилтын талбай

Нийт 2 аймгийн 4 сумын 1337,5 га тариалангийн талбайд туршлага судалгаа, үр үржүүлгийн ажил хийгдэж байна.

Байршил

Зориулалт

Хэмжээ

Тайлбар

1.

Дархан. Хонгорсум

Үр тарианы үр үржүүлэг, тариалангийнтехнологийнсудалгаа

897

96 га-гийнуслалтынсистемтэй

2.

Дархан. Дархансум

Үр тарианыселекци, анханшатны үр үржүүлэг

47

1 гаусалгаатай

3.

Дархан. Дархансум

Төмсний үр үржүүлэг

328.3

селекцийнанханшатны үрийн

үржүүлэг

4.

ДарханДархансум

Төмснийсортсудалгаа, анханшатны үр үржүүлэг

20

Усалгаатай

5.

Дархан. Дархансум

Таримлынгенебанк, жимсжимсгэнийсуулгац үржүүлэг

13.4

Усалгаатай

6.

Дархан. Орхонсум

Хүнснийногоо, тэжээлийнболонбуурцагтургамлынсудалгаа

12.3

Усалгаатай

7.

Сэлэнгэ. Зүүнхараа

Хүнснийногооны үр үржүүлэг

12.5

Усалгаатай

ДҮН

1337.5

162.2 гаусалгаатай

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01