АГРОЭКОЛОГИ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВ

zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

ХААИС-ИЙН ХАРЪЯА ДАРХАН УУЛ АЙМАГ ДАХЬ УРГАМАЛ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

АЖИЛЧДЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРОО

ХААИС-ийн харъяа дархан уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь 1963 ондбайгуулагданажилчдынхаахөдөлмөрлөхэрх, эрх чөлөө, эвнэгдэл, шударга ёсыгдээдэлж, ардчилсан үйлдвэрчнийэвлэлийнхороогтөлөвшүүлэнхөгжүүлэх, эвлэлдэннэгдсэнгишүүдийнхээнийтлэгашигсонирхлыгаймаг, нутагдэвсгэрийнхэмжээндтөлөөлөнхамгаалах, тэдэнддэмжлэгтуслалцаа үзүүлсээрирсэн.

Одоонийт98идэвхтэнгишүүд дэмжигчидтэйгээртасралтгүй үйлажиллагаагааявуулжбайна.

ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХААИС-ийн харъяа дархан уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1. Дарга тэргүүлэгчид

Дарга Д.Зандраагомбо

Тэргүүлэгчид Т.Атарсайхан

Х.Нямгэрэл

Д.Оюунгэрэл

Б.Болортуяа

Ня-бо Б.Болортуяа

2. Хяналтын хороо

Дарга Ц.Долгор

Гишүүд Д.Өлзийсайхан

Г.Алтангоо

3. Залуучуудын хэсэг

Дарга Г.Балжинням

Гишүүд О.Сүнжидмаа

Э.Дорлигсүрэн

4. Эмэгтэйчүүдийн хэсэг

Дарга С.Сайханцэцэг

Гишүүд П.Алтантуяа

Я.Мөнхтуяа

ҮЭ-ийнХорооны үе үеийндарганар

 1. Д.Уртнасан 1963-1968

 2. Ц.Гунгаа 1968-1972

 3. А.Жүгдэр 1972-1975

 4. Л.Дашдондог 1975-1979

 5. С.Даваасамбуу 1979-1980

 6. Д.Жаргалсайхан 1980-1981

 7. Д.Жаргал 1981-1982

 8. Д.Хандсүрэн 1982-1983

 9. Ц.Сүрэнжав 1983-1985

 10. Н.Нямжав 1985-1986

 11. Д.Ягаан 1986-1988

 12. Дэмбэрэл 1988-1991

 13. А.Жүгдэр 1991-2004

 14. С.Нямжав 2004-2007

 15. Б.Баатарцол 2007-2012

 16. Д.Зандраагомбо 2012 -

ҮЙЛВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ЯАГААД ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Үйлдвэрчнийэвлэлднэгдэхийначхолбогдол

Ажилчидөөрсдөөхүчтэйтөлөөлөлбуюу ҮЭ-ийнхолбоо, хороодоороодамжууланхувьхүнийхувьдялгаваргүйгээрнэртөрөөхамгаалах, хийсэнхөдөлмөртөөтохирсонцалинхөлсавах, ажлыннөхцлөөбүрдүүлэх, сайжруулах, эрүүлмэндамьнасаахамгаалах, нийгмийнбусадасуудлаашийдвэрлүүлдэгбайна.

Үндэснийэдийнзасгийнхөгжилдчухалачхолбогдолтой, хөдөлмөрөөрөөхөрөнгөоруулалтхийдгээрээажилтанхувьнэмрээоруулдаг.Ажилчид ҮЭ-д нэгдсэнээрээхөдөлмөрөөшударгаарүнэлүүлэх, нөхцлөөсайжруулах, бусадхөнгөлөлттусламжавдаг.

Хөдөлмөрлөхявцад ҮЭ яагаадхэрэгтэйбайдагвэ?

Үйлдвэрийнэздийннэнтэргүүнийзорилгоболальболохашиголохынтөлөөажилчдыгхямдхөлсөөражиллуулахадчиглэдэг.Иймээсажилтанмөлжлөгийнбайболдогбайна.Ажилтанхийсэнхөдөлмөртөөтохирсонцалинхөлсавч, хөдөлмөрийнаюулгүйажиллагаа, эрүүлахуйгхангасаннөхцөлдажиллахёстой ч тэднийхүссэнээрбайхньховор.

Иймнөхцөлдажилтанганцаараатэмцээдүрдүнгүй, харин ч эвлэлдэннэгдсэнийүндсэндээрэрхашгаахамгаалуулжчадна.ЭнэбүхнээсүүдэнажилтныбайгууллагабуюуҮйлдвэрчнийэвлэлбайхшаардлагаургангардагбайна.

ТА ҮЭ-ИЙН ГИШҮҮН БОЛСНООР

1. Хөдөлмөрлөхэрхашгаахамгаалуулаххүчтэйбайгууллагатайболно.

2. Ажилолгогчийналиваахуульбусдарамт, шахалтаасхамгаалагдана.

3. Ажлынбайртаньбаталгаатайбайна.

4. Аюулгүй, эрүүлахуйншаардлагахангасанажлынбайрандажиллана.

5. Хийсэнажилдаатохирсонцалин, хөлсавна.

6. Хуульзүйнүнэтөлбөргүйзөвлөгөөавчхөнгөлөлттэйүнээрөмгөөлүүлнэ.

7. ҮЭ-ээрээдамжууланзахиргааэзэдтэйхамтынгэрээ, хэлэлцээрбайгуулжхөнгөлөлт, тусламж, дэмжлэгавна.

8. ҮЭ-ийнхороондоосанал, гомдлоогаргаж, эрхашгаахамгаалуулна.

9. Эрхашгийнхаатөлөөжагсаал, цуглаан, ажилхаялтандоролцохэрхэдэлнэ.

10. МҮЭ-ийнхаръяабайгууллагуудынүйлчилгээгхөнгөлөлттэйүнээравна

 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01