zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Солонгосын Инчеоны Их Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгуулагдлаа


Солонгосын Инчеоны Их Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Дархан хотын агаарын чанарын менежмент болон Дархан-Уул аймагт өвлийн хүлэмжийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хамтарсан төслийн хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулав.

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01