zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

СОРТУУДЫН ЖАГСААЛТ

ТАРИМЛЫН НЭР

СОРТЫН НЭР

Гарал үүсэл

ЗОХИОГЧ, НУТАГШУУЛСАН

ОН

Зусах зөөлөн буудай

Орхон

АНУ-ын вашингтон сортоос

Х.Зундуйжанцан М.Өлзий

1963 он

Зусах зөөлөн буудай

Халх гол-1

Өвөлжих буудайн Безостая-1

Зохиогч:

А.Хүчит П.Дарь Ж.Ганболд Я.Мягмарсүрэн

1995 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-34

Буриадская-34х Мироновская-яровая сортыг эвцэлдүүлэн гаргасан

Зохиогч: Н.Алтансүх Н.Нямжав Ж.Чулуунбаатар Б.Ганбаатар Я.Мягмарсүрэн С.Даваасамбуу Д.Эрдэнэчимэг

1993 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-74

Грекум 114х Буриадская-34 сортуудыг эвцэлдүүлэн гаргасан

Зохиогч: Н.Алтансүх Я.Мягмарсүрэн Ж.Чулуунбаатар Н.Нямжав Ж.Ганболд Б.Ганбаатар М.Батмөнх П.Эрдэнэчимэг

2005 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-131

Безостая-1х Скала сорттой эвцэлдүүлэн эрлийн удмаас шилэн сонголтын аргаар гаргасан

Зохиогч: Я.Мягмарсүрэн А.Хүчит Ж.Ганболд Ж.Чулуунбаатар Ц.Долгор Д.Хишигтэйхүү С.Цэрэндолгор П.Эрдэнэчимэг Ц.Нямдорж Д.Өлзийсайхан

2009 он

Зусах зөөлөн буудай

Цагаан дэглий

Увс аймгийн Сагиль сумын нутгийн дээжээс ганцаарчилсан сонголтоор гарган авсан

Зохиогч: М.Цагаанбанди

2005 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-144

Селекцийн СТ-416х Грекум-114 сорттой эвцэлдүүлсэн эрлийз материалаас гаргасан

Зохиогч: Я.Мягмарсүрэн Б.Ганбаатар Ц.Долгор С.Цэрэндолгор П.Эрдэнэчимэг Д.Хишигтэйхүү Ц.Нямдорж

2009 он

Зусах зөөлөн буудай

Орхон 85

Орхон сортыг Лютесценс-758 сорттой эрлийзжүүлж 1-р үеийн эрлийз удмыг хатуу буудайн Мелянопус-69 сорттой шаталсан эвцэлдүүлэг хииж F 2 удмаас сонголтын аргаар гаргасан

Зохиогч: Х.Зундуйжанцан Ж.Чулуунбаатар Н.Алтансүх

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-72

Саратовская-36,Бурятская-79 сортуудыг эвцэлдүүлэн эрлийз материалаас сонголтоор гаргасан

Зохиогч: Н.Алтансүх Ж.Чулуунбаатар Н.Нямжав Б.Ганбаатар Я.Мягмарсүрэн Ц.Долгор М.Батмөнх Ж.Амарсайхан П.Эрдэнэчимэг Д.Хишигтэйхүү С.Цэрэндолгор Ц.Нямдорж Д.Өлзийсайхан

1998 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-47

Лютесценс-758 х нутгийн буудайн эх материалаас шилэн сонголтын аргаар гарган авсан

Зохиогч: Н.Алтансүх Ж.Чулуунбаатар Н.Нямжав Б.Ганбаатар Я.Мягмарсүрэн Ц.Долгор М.Батмөнх Ж.Амарсайхан П.Эрдэнэчимэг Д.Хишигтэйхүү С.Цэрэндолгор

1998 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-14

Өвөлжих буудайн Безостая-1 сортоос өвөлжих буудайг зусах болгон хувиргах аргаар гарган авсан

Зохиогч: А.Хүчит П.Дарь Ж.Ганболд Я.Мягмарсүрэн Д.Хишигтэйхүү С.Даваасамбуу П.Эрдэнэчимэг

1998 он

Хүнсний зориулалтын арвай

Алаг эрдэнэ

Хөвсгөл аймгийн Алаг эрдэнэ сумын нутгийн арвайнаас сонгон гаргав

Зохиогч: Ж.Сэржмаа Б.Дашням

1984 он

Пивоны зориулалтын арвай

Бурхант-1

У-53-851х Не 3988 эрлийз удмаас сонголтын аргаар гаргаж авсан

Зохиогч: Н.Алтансүх Н.А.Сурин Я.Мягмарсүрэн Н.Оюунтуяа Я.Мөнхтуяа Б.Жавзандулам С.Батболд

2004 он

Хүнсний зориулалтын арвай

Сутай

Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын нутгийн дээжээс сонголтын аргаар гаргасан

Зохиогч: М.Цагаанбанди Бадрах

1997 он

Нүцгэн үрт арвай

Ноёт

Монгол,Нутгийн дээжинд ганцаарчилсан сонголтоор гаргасан

Нутагшуулсан: Ж.Сэржмаа

1968 он

Нүцгэн үрт хошуу будаа

Нарлаг/Нудум-17/

Нутгийн дээжээс сонголтын аргаар гаргасан

Зохиогч: Ж.Намжилсүрэн

1998 он

Бог будаа

Мироновский-85

ОХУ

Шалгаруулсан:Ж.Намжилсүрэ Ж.Цэнд

1998 он

Бог будаа

Саратовский-853

ОХУ

Нутагшуулсан: Ж.Сэржмаа

1972 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-166

Зохиогч: Я.Мягмарсүрэн Д.Хишигтэйхүү П.Эрдэнэчимэг С.Цэрэндолгор Б.Ганбаатар С.Батболд

2015 он

Зусах зөөлөн буудай

Дархан-181

Бурятская-34 Халх гол-1 сорттой эвцэлдүүлэн эрлийз материалаас гаргасан

Зохиогч: Я.Мягмарсүрэн Д.Хишигтэйхүү П.Эрдэнэчимэг С.Цэрэндолгор Б.Ганбаатар Ц.Долгор С.Батболд И.Дагиймаа

2017 он

Зусах хөх тариа

Онохойский

ОХУ

1981 он

Шар буурцаг

ОАС Vision

Канад

Нутагшуулсан:

Э.Дорлигсүрэн

Н.Баярсүх Ж.Намжилсүрэн Б.Сэргэлэн

2017 он

Тосны маалинга

Linda C

Канад

Шалгаруулсан Н.Баярсүх

2005 он

Судан өвс

Новосибирская-84

ОХУ,СибНИИРС

Шалгаруулсан Ж.Намжилсүрэн

2011 он

Тэжээлийн вандуй

Баялаг

Канад

Нутагшуулсан

Э.Дорлигсүрэн

Н.Баярсүх Ж.Намжилсүрэн

Б.Сэргэлэн

С.Нямжав

2016 он

Бөөрөн шош

Өвөр монгол нутгийн

Өвөр монгол

Нутагшуулсан

Б.Сэргэлэн

2011 он

Бөөрөнхий байцаа

Ширхэнцэг-13

ОХУ

О.Сүхээ Д.Волоож Ч.Жавхланбаяр Б.Одончимэг

2000 он

Бөөрөнхий байцаа

Хургалаг

УГТХ

А.Шархүү Н.Басанжаа Б.Оюунчимэг

1984 он

Бөөрөнхий байцаа

Белорусская-85

Белоруссын жимс ,ногооны туршлага станцад гаргаж авсан

Нутагшуулсан А.Шархүү

1968 он

Бөөрөнхий байцаа

Номер первый-147

ЗХУ Грибовын туршлага станцад гаргаж авсан

Нутагшуулсан А.Шархүү

1968 он

Шар манжин

Шведская жёлтая

Швед улсаас гаралтай

Нутагшуулсан Я.Бадрал А.Жүгдэр

1987 он

Шар манжин

Хараа-5

Шведская жёлтая сортоос ганцаарчилсан сонголтын аргаар сонгон сайжруулж гаргаж авсан

А.Жүгдэр Ж.Байгалмаа

2005 он

Хүрэн манжин

Бордо-237

ЗХУ-ын Бүх Холбоотын хүнсний ногооны Селекц үрийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд гаргасан

Нутагшуулсан А.Жүгдэр Ш.Янжинханд О.Цэцэгмаа

1991 он

Хүрэн манжин

Шарын гол-48

Бордо-237 сортыг ганцаарчилсан аргаар сонгон сайжруулж гаргасан

Зохиогч:

А.Жүгдэр Ж.Байгалмаа

2005 он

Шар лууван

Шантена-2461

ОХУ

Нутагшуулсан:Я.Бадрал Д.Ирвэллхам Н.Нямжав

1969 он

Шар лууван

Нантская-4

ОХУ Воронеж муж

Нутагшуулсан Я.Бадрал Д.Ирвэллхам Н.Нямжав

1963 он

Улаан лууван

Алтанбулаг

Сэлэнгэ аймаг Алтанбулагт нутгийн ногоочид тарьж дээжийг шилэн сонгох замаар гарган авсан

Зохиогч:А.Жүгдэр Д.Волоож Д.Нямдорж Б.Галя

1986 он

Цагаан лууван

Орхон

Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараагийн иргэд тариалж байсан нутгийн дээжээс үрийг авчирч гаргаж авсан

Зохиогч Я.Бадрал А.Жүгдэр О.Цэцэгмаа Ж.Байгалмаа

1986 он

Урт сонгино

Алтай

Сэлэнгэ аймаг

Д.Волоож Ш.Янжинханд

1986 он

Бөөрөнхий сонгино

Бессоновский

ЗХУ Пензин муж Бессоновийн район

Нутагшуулсан Д.Балжинням Л.Батхуяг

1972 он

Бөөрөнхий сонгино

Стригуновский

ЗХУ Курск муж Борисовка район

Нутагшуулсан Д.Балжинням Л.Батхуяг

1972 он

Сармис

Ховд

Ховд аймаг

Зохиогч : Д.Волоож О.Сүхээ Б.Галя

1986 он

Сармис

Улиастай

УГТСЭШХ

Зохиогч Д.Волоож Б_Галя

1986 он

Жууцай

Хараа

УГТСЭШХ

Д.Волоож Д.Нямдорж Б.Галя

1986 он

Өргөст хэмх

Муромский-36

ОХУ

Нутагшуулсан: А.Жүгдэр

1986 он

Өргөст хэмх

Алтайский ранный-166

ОХУ

Нутагшуулсан А.Жүгдэр

1986 он

Лооль

Июльский

ОХУ

Нутагшуулсан: Б.Наранцэцэг Ц.Нарандэлгэр Б.Одончимэг

1999 он

Лооль

Невский-7

ОХУ

Нутагшуулсан: Д.Юндэндэгд Ж.Жамъянсүрэн Д.Волоож

1963 он

Лооль

Сибирский скороспелый

ОХУ

Нутагшуулсан: Д.Юндэндэгд Ж.Жамъянсүрэн Д.Волоож

1963 он

Амтат чинжүү

Медаль

ОХУ

Шалгаруулсан Ц.Нарандэлгэр Б.Одончимэг Б.Наранцэцэг

2008 он

Цоохор майлз

Анар

ОХУ

Нутагшуулсан : О.Цэцэгмаа

1990 он

Дун ногоо

Сувд

Монгол оронд тарьж байсан дун ногооны нутгийн дээжийн булцууг үржүүлж сайжруулах аргаар гаргасан

Зохиогч: Д.Волоож Б.Галя Д.Шархүү Д.Нямдорж

1986 он

Үхэр сүүл

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ аймаг Зүүн хараа

Зохиогч:Д.Шархүү Д.Волоож Д.Нямдорж

1986 он

Гоньд

Харгал

Ховд аймаг

Зохиогч: О.Цэцэгмаа Б.Одончимэг

1993 он

Бэсрэг алим

Алтайское десертное

ОХУ Горно-Алтайн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Нутагшуулсан: Ц.Алимдаръяа

1988 он

Давжаа алим

Осеннее Кравченко

ОХУ Минусинскийн станц

Нутагшуулсан: Ц.Алимдаръяа

1988 он

Давжаа алим

Сеянец Кравченко

Минусинский жимсний станц

Шалгаруулсан: Ц.Алимдаръяа

1988он

Давжаа алим

Улан-удэнское

Буриадын Жимс-жимсгэний станц

Шалгарулсан: Ц.Алимдаръяа

1995 он

Бэсрэг алим

Сибирское золото

ОХУ Красноярскийн эрдэм шинжилгээний станц

Шалгаруулсан: Ц.Алимдаръяа

1988 он

Бөөрөлгөнө

Red Mammkth

Канад

Шалгаруулсан : Ц.Алимдаръяа С.Өнөрсайхан

2004 он

Үхэр нүд

Память-Шукщина

ОХУ Горно-Алтай

Нутагшуулсан: Д.Булгамаа Н.Дорж Д.Намжилсүрэн

2004 он

Үхэр нүд

Сеянец Голубки

ОХУ Горно-Алтай

Нутагшуулсан: Д.Булгамаа Н.Дорж Д.Намжилсүрэн

2004 он

Үхэр нүд

Черная Лисавенка

ОХУ Горно-Алтай

Нутагшуулсан: Д.Булгамаа Н.Дорж Д.Намжилсүрэн

2004 он

Үхэр нүд

Лия плодородная

Англи

Шалгаруулсан: Д.Булгамаа

2004 он

Үхэр нүд

Велюр

ОХУ Буриад

Шалгаруулсан: Д.Булгамаа

2004 он

Үхэр нүд

Горхон

ОХУ Буриад

Шалгаруулсан: Д.Булгамаа

2004 он

Чацаргана

Оренжевая

Саяны чацарганыг Даркатунитай эрлийзжүүлж Алтайн хязгаарт гарган авсан

Нутагшуулсан: Д.Пүрэв Ө.Жүүпэрэлмаа Л.Пагам

1986 он

Чацаргана

Обильная

Шербинская-1-ийг Даркатунитай эрлийзжүүлж Алтайн хязгаарт гарган авсан

Нутагшуулсан: Л.Пагам Ө.Жүүпэрэлмаа Б.Нинж

1985 он

Чацаргана

Баянгол

Тунхийн байгалийн хэлбэрээс сонголтын аргаар Буриадын ЖЖТС-д гарган авсан

Нутагшуулсан: Ө.Жүүпэрэлмаа

1995 он

Чацаргана

Аяганга

Буриадын ЖЖТС-д Сэлэнгийн байгалийн хэлбэрээс сонголтын аргаар гаргасан

Нутагшуулсан: Ө.Жүүпэрэлмаа

1995 он

Чацаргана

Превосходная

“Шербинка-1”-ийг “Катунская-тай эрлийзжүүлж Алтайн хязгаарт гарган авсан

Нутагшуулсан: Ө.Жүүпэрэлмаа

1995 он

Чацаргана

Тослог

Сэлэнгийн байгалийн чацарганаас сонголтын аргаар гаргасан

Тарималжуулсан: Ө.Жүүпэрэлмаа

1995 он

Чавга

Оюна

Буриадын жимс жимсгэний станцад шилэн сонголтын аргаар гаргаж авсан

Нутагшуулсан: Г.Алтангоо Ц.Алимдаръяа

1994 он

Чавга

Ваулинская

Буриадын жимс жимсгэний станцад шилэн сонголтын аргаар авсан

Нутагшуулсан: Г.Алтангоо Ц.Алимдаръяа

1995 он

Шивүүрт улаагана

Анар сорт

Дархан-Ул айгийн Хонгор сумын нутагт орших Цагаан чулуут уулнаас түүж үржүүлсэн

Тарималжуулсан: Н.Дорж Д.Дэнсмаа

1982 он

Монос

Царам

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын нутагт орших Царам уулнаас үр түүж үржүүлсэн

Тарималжуулсан: Н.Дорж Д.Дэнсмаа

1983 он

Голт бор

Шарын гол

ОХУ Буриад улсын жимс-жимсгэний станц

Нутагшуулсан: Н.Дорж Д.Дэнсмаа С.Баттөмөр

1983 он

Буйлс

Дархан

Дархан-Ул айгийн Хонгор сумын нутагт орших Цагаан чулуут уулнаас түүж үржүүлсэн

Тарималжуулсан: Н.Дорж Д.Дэнсмаа С.Баттөмөр

1983 он

Цагаан цээнэ

Гялаан

Монгол нутгийн

Тарималжуулсан: Б.Наранцэцэг

2011 он

Арилд

Мөрөөдөл

ОХУ

Нутагшуулсан: А.Хүчит Б.Наранцэцэг

1995 он

Дальмандарваа

Мишээл

ОХУ

Нутагшуулсан: Б.Наранцэцэг

2005 он

Төмс

Гала

Герман

Зохиогч: Т.Төрмандах Б.Энхбаатар Х.Нямгэрэл С.Нямжав

2007 он

Төмс

Солист

Герман

Зохиогч: Т.Төрмандах С.Нямжав С.Ганбаатар

2007 он

Төмс

Куарта

Герман

Нутагшуулсан : Т.Төрмандах С.Нямжав Х.Оргодол Ж.Байгалмаа

2013 он

Төмс

Анушка

Герман

Ирээдүйтэйгээр батлуулсан : Т.Төрмандах С.Нямжав Х.Нямгэрэл

2015 он

Төмс

Атар-1

Атар-1 сортыг Megshu 13 х Megsho 9 сортыг эрлийзжүүлэг хийж гаргасан эх материалаас шилэн сонголтын аргаар бий болгосон

Ирээдүйтэйгээр батлуулсан : Х.Нямгэрэл С.Оюун-эрдэнэ Б.Энхбаатар Т.Төрмандах Ц.Баярмагнай

2015 он

Төмс

Импала

Голланд улс Агрико компани

Зохиогч: Т.Төрмандах С.Ганбаатар Б.Энхбаатар

2004 он

Төмс

Санте

Голланд Агрико компани

Зохиогч: Т.Төрмандах С.Ганбаатар Х.Нямгэрэл Л.Болдбаатар

2004 он

Төмс

Борвина

Герман Норика

Шалгаруулсан: Т.Төрмандах С.Нямжав Х.Оргодол

2007 он

Төмс

Приекульский ранный

Латвийн газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний газар

Нутагшуулсан: Д.Уртнасан Д.Мягмаржав

1930 он

Төмс

Хонгор

Казахстан

Нутагшуулсан: Д.Мягмаржав Е.И.Ившин Б.Энхбаатар

1982 он

Төмс

Шеподи

Зохиогч: Х.Нямгэрэл С.Нямжав

2014 он

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01